Scouting Nederland

Scouting Nederland
Elke Scoutingvereniging in Nederland is aangesloten bij de vereniging Scouting Nederland. Elk geïnstalleerd lid van een Scoutingvereniging is daarmee ook lid van de vereniging Scouting Nederland.

Vrijwilligers
De vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door vrijwillige medewerkers die zich belangeloos inzetten voor de jeugd die het Scoutingprogramma speelt. De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers, maar professioneel ondersteund.

Invloed op het landelijke beleid
De landelijke raad is het besluitvormend orgaan van de Regio. Voorafgaand aan de landelijke raad zijn er de regio-overleggen. De regio-overleggen, waarin afgevaardigden van de groepen zitten, kiezen afgevaardigden voor de landelijke raad.

Ook met het oog op het water in een waterrijk land
Het waterwerk binnen de groepen (bij Scouting Hildebrand; Zeeverkenners, Wilde Vaart en Loodsen) houdt zich bezig met de specialiteit water, dat een eigen organisatievorm heeft: de Regionale Admiraliteit. In de Regionale Admiraliteit hebben de groepsleiders van waterwerkspeltakken zitting. De Regionale Admiraliteit legt zich toe op speltechnische en nautische zaken, vaarvoorschriften, advies over bootonderhoud en afname van examens voor zeilen en motordrijven.

Organisatie bij de Hildebrand
De groep en de Regio zijn volgens hetzelfde principe als de landelijke raad georganiseerd. Op elk niveau bestaat een raad en een bestuur. Op de organisatie van de Regio gaan wij in dit informatieboekje niet nader in.

De Groepsraad
Zo bestaat er bij Scouting Hildebrand de Groepsraad. In de Groepsraad zitten alle leidinggevenden Van Scouting Hildebrand en de loodsen. De Groepsraad draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de groep en komt vier keer per jaar bijeen.

Het Groepsbestuur
In het Groepsbestuur zitten de groepsvoorzitter- en adviseur, de teamleiders van elke speltak en de loodsenvoorzitter. Het Groepsbestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken in de groep en komt elke maand bijeen. De Groepsvoorzitter zit de Groepsraad en het Groepsbestuur voor en vertegenwoordigt de groep naar buiten, bewaakt de voortgang in de groep. De groepsbegeleider begeleidt de speltakleiding en leidinggevenden persoonlijk.

De Speltakken
Scouting Hildebrand telt ongeveer zestig jeugdleden. De speltakken bestaan uit leden van verschillende leeftijdsgroepen.

De Instructieteams
Scouting Hildebrand kent twee instructieteams: t ZIT (Zeil Instructie Team) en t KIT ( Kampeer Instructie Team). Dit zijn geen speltakken. Deze teams brengen alle leden van de groep zeilvaardigheid en kampeertechniek bij en bestaan uit deskundigen, leiding en oud-leiding.