Speltakken

De verschillende leeftijdscategorieën delen we in speltakken. We kijken daarbij naar de klas waar een kind in zit. We gaan er namelijk vanuit dat de school een zorgvuldige beslissing heeft genomen, en houden dit als leidraad aan. Bij twijfelgevallen maken we een afweging in goed overleg met de ouders. Uiteindelijk heeft de groep wel het laatste woord.

Daarmee komen tot volgende indeling;

Bevers (5 tot en met 8 jaar)
Waterwelpen (8 tot en met 11 jaar)
Zeeverkenners (11 tot en met 15 jaar)
Wilde Vaart (15 tot en met 18 jaar)
Loodsen (18 tot en met 23 jaar)